Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Informationssøgning og -indsamling by Mind Map: Informationssøgning og -indsamling
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Informationssøgning og -indsamling

Behov

Indskoling Eleverne kan udvælge information fra den kilde, læreren stiller til rådighed. Mellemtrin Eleverne kan udvælge den mest relevante information blandt udvalgte kilder og begrunde deres valg. Udskoling Eleverne kan identificere deres behov for information.

Hvad skal du bruge?

Hvad ved du om emnet?

Hvad vil du vide om emnet?

Hjælpemiddel

Indskoling Eleverne kan bruge en til situationen udvalgt database. Mellemtrin Eleverne kan vælge hensigtsmæssigt mellem et antal udvalgte databaser og sites. Udskoling Eleverne kan finde frem til hjælpemidler til informationssøgning.

Hvor vil du søge information?

Hvorfor søger du din information her?

Hvad består dit hjælpemiddel af (fx søgemaskine eller database)?

Hvordan kan du bruge din kilde?

Strategi og systematik

Indskoling Eleverne kan bruge søgefeltet og aflæse forskellige websteders søgemuligheder. Mellemtrin Eleverne kan bruge forskellige strategier på forskellige sites. Udskoling Eleverne kan benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk.

Hvordan vil du planlægge din søgning?

Hvilke søgestrategier kan du bruge?

Hvorfor har du valgt den strategi, du bruger?

Undersøge og vurdere

Indskoling Eleverne kan skelne mellem forskellige former for information. Mellemtrin Eleverne kan vise og redegøre for forskellige sites mål og hensigt. Udskoling Eleverne kan undersøge og vurdere information kildekritisk.

Hvilken kilde bruger du?

Hvem står bag din kilde?

Hvem henvender din kilde sig til?

Hvordan præsenterer din kilde sine informationer?

Virker din kilde seriøs og troværdig?

Hvorfor kan du/kan du ikke have tillid til din kilde?

Hvorfor er din kilde relevant her?

Sortere, vælge og redigere

Indskoling Eleverne kan med egne ord formidle ny viden udtrykt i en digital præsentation. Mellemtrin Eleverne kan vælge og redigere information fra flere forskellige kilder og bruge den hensigtsmæssigt i deres digitale produktion. Udskoling Eleverne kan sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål.

Hvorfor skal du vælge information fra denne kilde?

Hvilke informationer vælger du fra din kilde?

Hvorfor er informationen relevant for dig?

Hvordan kan du bruge informationerne?

Hvilke andre kilder kan du bruge?

Hvem skal se det, du har valgt at vise?

Citere og referere korrekt

Indskoling Eleverne kan redegøre for, hvor de har deres informationer fra. Mellemtrin Eleverne kan referere med kildeangivelse. Udskoling Eleverne kan citere korrekt fra forskellige kilder.

Hvorfra har du din information?

Hvornår har du hentet din information?

Hvad vil det sige at citere?

Hvad vil det sige at referere?

Hvorfor vælger du at citere fra andre?

Hvorfor vælger du at referere fra andre?