Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Produktion og formidling by Mind Map: Produktion og formidling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Produktion og formidling

Samle information

Indskoling Eleverne kan gemme informationer og egne produktioner lokalt og i netværk. Mellemtrin Eleverne kan systematisere informationer og gemme dem i en hensigtsmæssig struktur. Udskoling Eleverne kan samle tilgængelig information.

Hvor finder du information, som kan bruges til din egen produktion?

Hvordan gemmer du information?

Hvordan ordner du information

Hvordan vurderer du information?

Hvordan kombinerer du information fra forskellige kilder?

Målgruppe

Indskoling Eleverne kan skelne mellem formidling til forskellige målgrupper. Mellemtrin Eleverne kan vurdere og begrunde trufne valg i formidlingen i forhold til målgruppen. Udskoling Eleverne kan målrette deres formidling ud fra formål, budskab og indhold.

Hvem formidler du din viden til?

Hvad ved du om din målgruppe?

Hvad ved din målgruppe om emnet?

Hvad er formålet med din formidling?

Hvordan får du dit budskab igennem til målgruppen?

Præsentationsform

Indskoling Eleverne kan formidle ved hjælp af tekst, tal, tegninger, billeder, lyd og video. Mellemtrin Eleverne kan arbejde med flere præsentationsformer og begrunde trufne valg af form i forhold til målgruppen. Udskoling Eleverne kan identificere deres målgruppe ud fra budskabet og formålet med produktionen.

Hvordan vil du præsentere din viden?

Hvilke virkemidler vil du bruge?

Hvad skal dit produkt indeholde?

Hvorfor har du valgt at bruge det, du bruger, i forhold til din målgruppe?

Hvordan synes du, din præsentationsmåde og -form understøtter dit budskab?

Formidlingsvej

Indskoling Eleverne kan skelne mellem og bruge forskellige formidlingsmuligheder, der er tilgængelige via computeren. Mellemtrin Eleverne kan bruge flere kanaler og begrunde valg af kanal i forhold til målgruppen. Udskoling Eleverne kan vælge kanal ud fra budskabet og formålet med produktionen.

Hvilken kanal (sms, blog, wiki osv.) vil du bruge i din formidling?

Hvorfor vil du bruge denne kanal?

Hvilke erfaringer i formidling har du i forhold til målgruppen?

Community

Indskoling Eleverne kan gennem dialog på klassen skelne mellem forskellige fora og communities på nettet Mellemtrin Eleverne kan anvende og vurdere specifikke internetfora og -communities på klassen. Udskoling Eleverne kan vælge et relevant community og herunder overveje, om eleven ønsker at blive indentificeret med eller autoriseret af det pågældende (wikies).

Hvad er et community?

Hvad er karakteristisk for et bestemt community eller forum?

Hvad kan det betyde for dig at være med i et bestemt community?

Hvor kommer de særlige forhold ved et community frem?

Hvorfor/hvorfor ikke vil du lægge dine informationer i et bestemt community?

Sikkerhed

Indskoling Eleverne kender til begrebet personfølsomme oplysninger og kan give eksempler gennem dialog på klassen. Mellemtrin Eleverne kan vurdere og afpasse deres informationer til fora og communities, de har arbejdet med. Udskoling Eleverne overvejer sikkerhedsspørgssmål, når internettet anvendes til at publicere, distribuere på og lagre information på mht. anonymitet, autenticitet og risiko for misbrug.

Hvad er personlige oplysninger?

Hvordan bliver dine informationer behandlet på nettet?

Hvor meget bestemmer du over informationerne, når de er lagt ud?

Hvor troværdigt virker webstedet at bruge?