Att samverka över gränser: att använda strukturella hål och att designa för det oväntade

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Att samverka över gränser: att använda strukturella hål och att designa för det oväntade by Mind Map: Att samverka över gränser: att använda strukturella hål och att designa för det oväntade

1. Innanför och över gränser: nätverksteori

1.1. Täta kluster och strukturella hål

1.1.1. Täta kluster: effektivitet, specialisering

1.1.2. Strukturella hål: möjlighet till nya, överraskande perspektiv, nya idéer, nya problem

1.1.3. Målinriktad organisering

1.1.3.1. Skapar täta kluster

1.1.4. Slumpmässig organisering

1.1.4.1. Grupper med maximal heterogenitet, mingel etc

1.1.4.2. Möjliggör kopplingar över strukturella hål

2. Adaptivitet: anpassning

2.1. Förmåga att respondera på variation av stimuli - kräver variation av responser

2.2. Komplexa adaptiva system

2.2.1. Besgränsat system (t ex en grupp) av aktörer

2.2.1.1. Arbetar på en gemensam uppgift, men kan ha olika mål och syften

2.2.1.2. Heterogena aktörer ( t ex från olika aorganisationer)

2.2.1.3. Ömsesidigt beroende

2.2.1.4. Begränsningar och press (edge of chaos)

2.2.2. Emergens: nya, oförutsägbara lösningar (responser)

2.2.2.1. Anpassade till lokala förutsättingar

3. Problemkonstruktion

3.1. Kritiskt

3.1.1. Ledarskap: ge svar

3.2. Tamt

3.2.1. Ledarskap: strukturera en process

3.2.2. Förvalning, effektivitet

3.3. Styggt ("wicked")

3.3.1. Ledarskap: mobilisera följare att utforska, experimentera, prova

3.3.2. Lärande och emergens

4. Ledarskap

4.1. Skapa förutsättningar för och brygga över strukturella hål

4.1.1. Scanning av omvärlden

4.1.2. Stödja experimenterande

4.1.2.1. Skapa enkla spelregler och mål som understöttar emergens

4.1.2.2. Organisera "komplexa adaptiva system"

4.1.2.3. Organisera för tillfälliga möten – snarare än bara rationellt genomtänkt sökande efter det man tror man behöver

4.1.3. Facilitera och orkestrera snarare än fatta beslut, ge direktiv

4.1.4. Lateralt snarare än vertikalt

4.2. Skapa förutsättningar för emergens, nya lösningar

4.2.1. Förankra och skapa legitimitet

4.3. I kontrast till "vardagsförståelse" av ledarskap

4.3.1. Skapa mening (t ex vision) snarare än sätta mätbara mål

4.3.2. Skapa transformativa miljöer, snarare än att vara en "transformativ person" (Uhl-Bien & Marion)