ปัญหาการพัฒนาอำเภอ ก.ไก่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาการพัฒนาอำเภอ ก.ไก่ by Mind Map: ปัญหาการพัฒนาอำเภอ ก.ไก่

1. ปัญหาด้านปศุสัตว์

1.1. ราคาไม่แน่นอน

1.2. โรค

1.3. ขาดความรู้วิทยากรใหม่ๆ

1.4. อาหารสัตว์แพง

2. ปัญหาด้านหนี้สิน

2.1. เงินกู้นอกระบบมีเยอะ

2.1.1. ดอกเบี้ยแพงมาก

2.1.2. ข่มขู่เมื่อจ่ายไม่ทันกำหนด

2.1.3. โดนยึดทรัพย์สิน

2.2. ช่องทางกู้เงินในระบบมีน้อย

2.2.1. ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.2.2. ไม่มีโปรแกรมของธนาคารปล่อยกู้ตรงตามต้องการ

2.3. ไม่มีการออม

2.3.1. ออมเฉพาะตอนเด็ก

2.3.2. อยากมีเงินก้อนเลย

3. ปัญหาด้านสุขภาพ

4. ปัญหาด้านการฝีมือแรงงาน

5. ปัญหาด้านพืช

5.1. ข้าว

5.1.1. อาศัยน้ำฝน

5.1.1.1. ไม่มีชลประทาน

5.1.2. ต้นทุนสูง

5.1.2.1. พันธุ์ข้าวราคาแพง

5.1.2.2. ปุ๋ยราคาแพง

5.1.2.3. ยาเคมีภัณฑ์ราคาแพง

5.1.2.4. เครื่องจักรกลเกษตรราคาแพง

5.1.2.4.1. ขาดเงินก้อนลงทุน

5.1.3. ค่าแรงสูง

5.1.4. โรค

5.2. อ้อย

5.3. มันสำปะหลัง

5.4. ยางพารา