อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ให้ความร้อน

1.1. microwave

1.2. water bath

1.3. hot air oven

2. เครื่องมือที่ใช้รองรับสาร

2.1. beaker

2.2. Erlenmeyer flask

2.3. watch glass

3. อุปกรณ์ในการวัดอุณหภูมิ

3.1. thermometer

4. อุปกรณ์ในการตวง

4.1. Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่)

4.2. Pipette (ปิเปต)

4.3. Volumetric Pipette (ปิเปต)

4.4. Dropper (หลอดหยด)

5. อุปกรณ์ในการชั่ง

5.1. triple beam balance

5.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

5.3. กระดาษชั่งสาร

6. อุปกรณ์ในการบดยา

6.1. motar

6.2. spatula

6.3. slab

6.4. pestle

7. อุปกรณในการกรอง

7.1. funnel

7.2. Erlenmeyer flask

7.3. กระดาษกรอง