อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. การตวง

1.1. Cylinder

1.2. Pipet

1.3. ถ้วยตวง

2. การชั่ง

2.1. เครื่องชั่งดิจิตอล

2.2. Triple beam balance

2.3. กระดาษชั่งสาร

2.4. Watch glass

3. บดลดขนาด

3.1. Mortar & pestle

3.2. Slab

3.3. Spatula

4. การกรอง

4.1. Base

4.2. Funnel

4.3. Erlenmeyer flask

4.4. Stirring rod

4.5. Filter

5. การให้ความร้อน

5.1. Water bath

5.2. Hot plat

5.3. Microwave

6. อื่นๆ

6.1. Dropper

6.2. Beaker

6.3. Casserole