อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ในการชั่ง

1.1. เครื่องชั่งดิจิตอล

1.2. Triple Beam Balance

1.3. watch glass

2. อุปกรณ์ในการตวง

2.1. cylinder

2.2. pipet

2.3. Dropper

2.4. Burette

3. อุปกรณ์ในการบด

3.1. mortar & pastle

3.2. slab & spatula

4. อุปกรณ์ในการกรอง

4.1. กระดาษกรอง

4.2. Funnel

5. อุปกรณ์ในการให้ความร้อน

5.1. ไมโครเวฟ

5.2. hot plate

5.3. water bath

6. อุปกรณ์อื่นๆ

6.1. dispansing

6.2. beaker