อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ by Mind Map: อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ

1. อุปกรณ์ชั่ง

1.1. triple beam balance

1.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

2. อุปกรณ์ในการตวง

2.1. cylinder

2.2. dropper

3. อุปกรณ์ให้ความร้อน

3.1. hot plate

3.2. water bath

3.3. microwave

4. อุปกรณ์ในการบด

4.1. mortar&pestle

4.2. slab

4.3. spatula

5. อุปกรณ์ในการกรอง

5.1. funnel

5.2. stand

5.3. burette clamp

5.4. กระดาษกรอง

5.5. erlenmeyer flask

6. อื่นๆ

6.1. beaker

6.2. casserole

6.3. dispensing spoon