Альтернативні джерела енергії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Альтернативні джерела енергії by Mind Map: Альтернативні джерела енергії

1. Презентації до теми

1.1. Untitled

2. Визначенння

2.1. Альтернативна енергетика стає одним із базових напрямів розвиткутехнологій у світі, до НВДЕ відноситься гідроелектростанції (великі,середні та малі), геотермальну, сонячну, фотоелектричну та тепловуенергію, енергії припливів, хвиль океану, вітру, тверду біомасу, газиз біомаси, рідкі біопалива та відновлюванні муніципальні відходи(ці види енергії за визначенням МЕА - відновлювані джерела енергії),а також теплоенергію „створювану” завдяки тепловим насосам,торф, шахтний метан та вторинні джерела енергії, такі як: скиднетепло, муніципальні промислові відходи, тиск доменного газу та природногогазу під час його транспортування.

2.2. Сонячна енергетика - одна з найбільш динамічно розвиваючихсягалузей у світі. Тому пропонуємо переглянути інформацію про можливостівикористання сонячної енергетики в наш час, принцип роботи основні перевагиі недоліки використання.

3. https://youtu.be/VuiEDOROFNU

3.1. 1. Мхитарян. Н.М Сонячна енергія, енергія вітра. Енергетиканетрадиційних і поновлювальних джерел. Опит і перспективи. Київ: науковадумка - 1999 -315 ст.2. Григораш. О.В Поновлювальні джерела електроенергетики:Монографія.. ∕ О.В Григораш, О.П. Степура; Р.А. Сулейманов; В.А Власенко;А.Г. Вгалов.∕∕ Автономна система 2012 р. 272 ст.3. <http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1646>4. Мхитарян Н.М.Геліо енергетика. Системи. Технології. Використання.∕ С.А. Кудря. А.Л.Підгірний ∕∕ Фотоенергетика. Ст..158-1595.Мхитарян Н.М.Геліо енергетика. Системи. Технології. Використання.∕ С.А. Кудря. А.Л.Підгірний ∕∕ Фотоенергетика. Ст..142-1456.В.С. Крамцов. Невичерпна енергія. ∕ А.М.Олейніков, А.М.Яковлев∕∕ вітро електрогенератори. Ст. 12 - 17.7. <http://sutem.com.ua/933alten.php>8. 1. Бородін И.И., Неделько Н.М. Автоматизація технологічнихпроцесів. - М.: Агропроміздат, 1986.9. 2. Гончар В.Ф., Тищенко Л.П.Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок.Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1989.10. 3. Мартиненко И.И.,Тищенко Л.П. Курсове и дипломне проектування по комплексні електрифікації і автоматизації. - М.: Колос, 1987.

3.2. енергія

4. енергія

5. План теми

5.1. Теоретичний аспекти

5.1.1. Останні Досліджееня

5.1.1.1. Проблема використання альтернативних джерел енергії широкодослідженау вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Так в працяхД.Медоуза [1] досліджується проблема планування використання природнихресурсівдля підтримання екологічного балансу та збереження передумовдляподальшого зростання економіки. Зокрема цей автор висловлює ідею пронеобхідністьшвидкого переходу від традиційних видів енергії доальтернативнихдля недопущення їх дефіциту.У Є. Бузовського, В. Скрипниченка,М. Лучника [2] досліджуютьсяпрактичні аспекти планування,організації, та оперативного управління інноваційним розвитком на основізастосування альтернативних джерел енергіїта енергозберігаючих технологій.Ці автори наголошують на виключній роліенергетичних ресурсівв розвитку світового господарства.В дослідженнях В. Фрадкина[3] обґрунтовується високий потенціалальтернативних джереленергії, зокрема геотермальної, над традиційними.Окрім того, наводятьсяконкретні рекомендації щодо пріоритетностівикористання різнихджерел енергії в різних географічних зонах.В роботах Б. Данилишина[4] розкривається сутність поняття «енергетичнабезпека»,а також досліджуються проблеми її забезпечення в нашій державі.Уроботах Т. Ряузової [5] і Г. Забарного [6] також досліджуються практичніпроблемивикористання різних видів альтернативних джерел енергії в Україні зурахуваннямгеографічних та інших особливостей кожного регіону. Однак, наданий часмалодослідженим залишається питання ролі альтернативних джереленергіїв забезпеченні енергетичної безпеки нашої держави.

5.1.2. Принцип роботи фотомодуля

5.1.2.1. Фотомодуль, а в народі сонячна панель, називають напівпровідниковупластину n-p типів різної провідності. В результаті попадання певногосвітлового потоку на панель, промені світла вибивають електрони з напівпровідниковоїпластини. Тому якщо таке коло замкнути вольтметром у нас виникне напругаз певною силою струму. Сила цього струму, а відповідно потужністьбуде залежати від будови, типу та фізичних розмірів самої сонячноїпанелі. Якщо не вдаватися в подробиці фотоелектричного процесу табудови таких сонячних систем, то цього буде достатньо для розумінняроботи цієї системи.

5.1.2.1.1. Untitled

5.1.3. Типи фотомомдулів

5.1.3.1. Для побудови такої станції одних фотомодулів буде замало,отриману сонячну енергію необхідно кудись нагромаджувати. Для цьогоі використовують акумуляторні (АКБ) батареї за звичай гелеві.На далі щоб уникнути перезарядки чи недозарядки АКБ, використовуютьконтролери заряду. В наш час використовують два типи таких контролерівце ШІМ (Широтно імпульсної модуляції) найбільш розповсюдженіта дешеві, та більш надійні і відповідно дорожчі МРРТ. Докладнішепро контролери ми зупинимося у наступній статті. Коли ми вже маємофотомодуль, АКБ, контролер виникає необхідність перетворити напругуз 12, 24 чи 48 В ( в залежності від конфігурації фотомодуля ) у зміннунапругу 220 В 50 Гц. Тут на допомогу приходить перетворювач напруги.Також у світі практикують додаткові серво системи які в залежностівід положення сонця змінюють направлення  фото системи. Але такіустановки зазвичай дорогі та ненадійні, потребують додаткового доглядуза ними. Тому доцільнішою буде закупити ще декількох фотомодулів. 

5.1.3.1.1. Untitled

5.2. Практичний аспект

5.2.1. Область використовується

5.2.1.1. Перед тим як приступати до монтажу електричної теплої підлоги,потрібно визначити місця укладання нагрівальних матів. Це важливотому, що в тих місцях, де стовідсотково буде стояти підлоги побутоватехніка, кухонна стінка, важкі меблі і т.д., теплу електричну підлогуукладати не потрібно.

5.2.1.1.1. Untitled

5.2.2. Процес монтажу

6. Нивини

6.1. Останні публікації

6.1.1. ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯАЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛЕНЕРГІЇ

6.1.2. ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ЇХ МАЙБУТНЄВ ЕНЕРГЕТИЦІ

6.2. Використані відіо для теми

6.2.1. Виготовлення сонячних батарей

6.2.2. Виготовлення альтернативного отоплення

7. Тепло

8. Untitled

9. Untitled