Вибір методу та розробка засобів інформаційно управляючої scada системи опалення в теплиці.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вибір методу та розробка засобів інформаційно управляючої scada системи опалення в теплиці. by Mind Map: Вибір методу та розробка засобів інформаційно управляючої scada системи опалення в теплиці.

1. SCADA Designing Project Water treatment

1.1. Опалення теплиці своїми руками

1.1.1. Вибір системи опалення

2. Scada

2.1. Встановлення системи

3. Світ компютерної техніки (scada)

4. Основная задача SCADA – это сбор информации о множестве удаленных объектов, поступающей с пунктов контроля, и отображение этой информации в едином диспетчерском центре. Кроме этого, SCADA должна обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных. При этом диспетчер зачастую имеет возможность не только пассивно наблюдать за объектом, но и ограниченно им управлять, реагируя на различные ситуации.

5. Система збору даних і оперативного диспетчерського управління повинна забезпечувати виконання слідуючих основних функцій: прийом інформації про контрольовані технологічні параметри від контролерів нижніх рівнів і давачів; збереження принятої інформації в архівах; графічне представлення перебігу технологічного процесу, а також архівної інформації в зручній для сприйняття формі; сприйняття команд оператора і передача їх в адрес контролерів нижнів рівнів і виконавчих механізмів; реєстрацію подій, пов’язаних з технологічним процесом і діями обслуговуючого персонала; оповіщення експлуатаційного і обслуговуючого персонала про виявленні аварійні події, пов’язані з контрольованим технологічним процесом і функціонуванням програмно-апаратних засобів АСУ ТП із реєстрацією дій персонала в аварійних ситуаціях; довільне відображення архівної інформації з можливістю одночасного представлення у різних формах і декількох екземплярах з метою порівняння.

6. Scada системи реферат

7. Система scada презентація

8. Scada фото

9. Розробка

10. Теплиця нового покоління

11. Еко теплиці

12. Опалення теплиці