ЕПЦ-ЧУБРА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕПЦ-ЧУБРА by Mind Map: ЕПЦ-ЧУБРА

1. БОГОСЛУЖЕНИЯ

1.1. ВОДЕЩ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА

1.1.1. Захари атанасов ПАСТОР

1.2. ПОНЕДЕЛНИК

1.2.1. празно

1.3. ВТОРНИК

1.3.1. ________________

1.4. СРЯДА

1.4.1. празно

1.5. ЧЕТВЪРТЪК БИБЛЕЙСКИ КУРС

1.5.1. ЧАС

1.5.1.1. 18:00 ч.

1.6. ПЕТЪК

1.6.1. празно

1.7. СЪБОТА

1.7.1. Младежко събиране

1.7.1.1. ЧАС:18:00 ч.

1.7.2. НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

1.7.2.1. Час: ___________

1.8. НЕДЕЛЯ

1.8.1. Официална служба

1.8.1.1. ЧАС: 10:00 !!!

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНА

2.1. ОТГОВОРНИК ЗА ХИГИЕНА И ЧИСТОТАТА В ЦЪРВКВАТА

2.1.1. Отговорник: София

2.1.1.1. Втори отговорник: Гина

2.1.1.2. Ключове:

2.2. КЛЮЧОВЕ

2.2.1. За хигиенистите

2.2.1.1. За отопление

2.3. ГРАФИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕПЦ

2.3.1. Събота: 13:00 ~16:00 ч.

2.4. ОТОПЛЕНИЕ

2.4.1. Отговорник: Слави Славчев

2.4.1.1. Час: :8:00

2.4.1.2. Отоговорник втори: Исус Митев

2.4.1.2.1. Отговорник: Живко Любенов

3. МУЛТИМЕДИЯ

3.1. ОТГОВОРНИК ЗА МУЛТИМЕДИЯ

3.1.1. Радост Христова отговорник

3.1.1.1. Сами: отговорник

3.1.2. Радост Христова отговорник

3.2. КОМПЮТЪР С ИНСТАЛИРАНА ПРОГРАМА OpenLP

3.3. Песни преписване на всичи песни

3.4. ОСНОВЕН

3.4.1. Име: ????

3.5. РЕЗЕРВЕН

3.5.1. Име:::

4. МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ

4.1. МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

4.2. МЪЖЕ - Исус отговорник

4.2.1. ден от седмицата и час

4.2.1.1. Сряда: ?

4.2.1.1.1. час: 8:00 ч.

4.3. ЖЕНИ - отговорник Софиика

4.3.1. ден от седмицата и час

4.3.1.1. Петък- 19:00ч.

4.3.1.1.1. Място: Епц Чубра

5. МЛАДЕЖИ

5.1. ВОДЕЩ НА МЛАДЕЖКОТО

5.1.1. инж.Живко Любенов (отговоник)

5.1.1.1. Николай Митев (отговорник)

5.1.1.1.1. резервен Захари Атанасов

5.2. ДЕН ЗА МЛАДЕЖКО

5.2.1. Събота

5.2.1.1. час - 18:00

5.3. ПРОТИЧАНЕ НА МЛАДЕЖКОТО СЪБИРАНЕ

5.3.1. Хваление

5.3.1.1. Поучение на Библията

5.3.1.1.1. Свободно време за споделяне на младежите

5.4. Дейности на младежите

6. НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

6.1. НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

6.2. УЧИТЕЛ НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

6.2.1. Стефка Атанасова -ОТГОВОРНИК

6.2.1.1. втори учител: Радост Христова

6.2.1.1.1. трети учител: Исус (ПЛАМЕН )

6.3. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА НЕДЕЛ. У-ще

6.3.1. Първа група- 4~10

6.3.1.1. Отговорник : Стефка Радост

6.3.2. Втора група- 11~14

6.3.2.1. Отговорник: Стефка Радост

6.4. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ГОДИНАТА

6.4.1. , изготвен от неделните учители в началото на учебната година.

6.5. КАЛЕНДАР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

6.5.1. важни събития

6.5.1.1. празнични програми

6.5.1.2. Възкресение и Родество

7. ХВАЛЕНИЕ

7.1. ОТГОВОРНИК НА ХВАЛЕНИЕТО

7.1.1. Отговорник на хвалението Живко

7.2. Време за репетиция на хвалението

7.3. ГРУПА НА ХВАЛЕНИЕТО

7.4. Вокали

7.4.1. Захари

7.4.1.1. Стефка

7.4.1.1.1. Живко

7.5. Китара

7.5.1. _______________

7.6. барабани

7.6.1. Слави

7.7. пиано

7.7.1. Захари