Purchasing Process

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Purchasing Process by Mind Map: Purchasing Process

1. Trang sản phẩm chi tiết

1.1. Thêm vào giỏ

1.1.1. Ship one time

1.1.1.1. Giỏ hàng của bạn

1.1.1.1.1. Chọn số lượng

1.1.1.1.2. Bỏ sản phẩm

1.1.1.1.3. Thanh toán

1.1.1.1.4. Đặt mua thêm

1.1.2. Ship every ... days

1.1.2.1. Pricing ?

1.1.3. Mua sỉ (nhà thuốc)?

1.1.4. Sale của ECO

1.2. Remarrketing

1.3. Thoát trang

1.3.1. Pop-up Submit Email để ECO tặng Ebook theo từng bệnh lý

2. Hủy đơn hàng

2.1. Theo dõi đơn hàng

2.1.1. Đã đăng nhập

2.1.1.1. Chọn mã đơn hàng tương ứng

2.1.1.1.1. Status đơn hàng

2.1.1.2. Nhập mã đơn hàng

2.1.2. Không đăng nhập

2.1.2.1. Nhập email và mã đơn hàng

2.1.2.1.1. Kiểm tra

3. Tích điểm

4. Trả hàng, đổi hàng

5. Affiliate