thema 20 overwicht hebben en orde houden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
thema 20 overwicht hebben en orde houden by Mind Map: thema 20 overwicht hebben en orde houden

1. orde en verstoring van de orde

1.1. samenhang met leeractiviteit

1.2. samenhang met lesdoel

2. ordeverstoring verhelpen

2.1. non verbale ingrepen

2.2. verbale ingrepen

3. opde op schoolniveau

3.1. informeel overleg met teamleden

3.2. formeel overleg in de leerlingbespreking

4. orde en onderwijsstijl

4.1. leerstof gerichtte onderwijsstijl

4.2. pedagogisch gerichte leerstijl