Thema30 gedragsproblemen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thema30 gedragsproblemen by Mind Map: Thema30                  gedragsproblemen

1. teruggetrokken gedrag

1.1. structureel optreden

1.2. algemeen of situatiegebonden

1.3. bedreiging voor de ontwikkeling?

2. angstig gedrag

2.1. hangt samen met de leeftijd

2.2. vaak gericht op bepaalde situaties/dingen

2.3. wel of niet een duidelijke oorzaak

3. faalangst

3.1. attributie

3.1.1. ligt aan henzelf als het fout gaat

3.2. wie ontwikkelen zich ervoor

3.2.1. leeftijd van 6 tot 12 jaar

3.3. aangeboren of aangepraat

3.3.1. aangepraat of uit eerdere ervaringen

3.4. omgaan met faalangstige leerlingen

3.4.1. rustig te werk gaan

3.5. uitingsvormen

3.5.1. in paniek raken bij een fout

3.5.2. niks zeggen tijdens groepsgesprekken

3.5.3. geen vraag durven te stellen

3.5.4. makkelijk te beinvloeden

3.5.5. veel afkijken

3.5.6. bang voor leraar

3.5.7. bang voor groepsgenoten

3.5.8. agressie of heel timide

4. regressief gedrag

4.1. is het terugvallen naar gedrag dat hoort bij een vroegere ontwikkelingsfase

4.1.1. duimzuigen

4.1.2. onzindelijkheid

4.1.3. terugvallende leerprestaties

4.1.4. terugvallende sociale vaardigheden

5. oneerlijk gedrag

5.1. fantasie als werkelijkheid

5.1.1. werkelijkheid verdraaien

5.2. onbetrouwbaar gedrag met als doel een ander schaden