Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Thema30 gedragsproblemen by Mind Map: Thema30                  gedragsproblemen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Thema30 gedragsproblemen

teruggetrokken gedrag

structureel optreden

algemeen of situatiegebonden

bedreiging voor de ontwikkeling?

angstig gedrag

hangt samen met de leeftijd

vaak gericht op bepaalde situaties/dingen

wel of niet een duidelijke oorzaak

faalangst

attributie

wie ontwikkelen zich ervoor

aangeboren of aangepraat

omgaan met faalangstige leerlingen

uitingsvormen

regressief gedrag

is het terugvallen naar gedrag dat hoort bij een vroegere ontwikkelingsfase

oneerlijk gedrag

fantasie als werkelijkheid

onbetrouwbaar gedrag met als doel een ander schaden