WDROŻENIE KAMPANII FB W CC EXT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WDROŻENIE KAMPANII FB W CC EXT by Mind Map: WDROŻENIE KAMPANII FB W CC EXT

1. Harmonogram szkoleń

2. Archiwizacja transkrypcji rozmów przez czat

3. WDROŻENIE

4. Harmonogram wdrożenia

5. Instrukcje

5.1. Rozmowy telefonicznej

5.2. Obsługi Klienta przez czat

6. Wybór call center

6.1. Telco z wybranym CC lub spotkanie

6.1.1. Decyzja CC

6.1.1.1. Wybór zespołu

7. Raportowanie - wymiana danych

7.1. PPSA

7.1.1. MI

7.2. CC ext

8. Legal

8.1. Spotkanie z Ekspert ds. Ochrony Danych i Ładu Korporacyjnego + Specjalista ds. Doradztwa Prawnego

8.2. Dostosowanie umowy ramowej

8.3. Zlecenie realizacji kampanii

9. Mapa procesu

10. Monitoring

10.1. Włączenie kampanii do obecnego procesu QA

10.1.1. Przedstawienie wymagań zespołowi ds. jakości w CC ext

10.1.2. Stworzenie formularza oceny w apikacji do QA

11. IT

12. Wybór modelu rozliczeniowego z CC ext (hybryda: lead&loan)

12.1. Akceptacja przez CC

13. Archiwizacja rozmów

14. Cross sell/Up sell

14.1. Pobieranie zgody na mktg firm trzecich

14.2. Pobieranie daty końca OC

14.3. Sprzedaż ubezpieczenia

14.4. Kontakt z Klientem zgodnie ze strategią CRM poprzez messenger z wykorzystaniem bota

15. SSP

15.1. Pozostałe procesu obsługowe

16. BIZNES

17. Kick off z właścicielem biznesowy

17.1. Kryterium sukcesu

17.2. Timing

17.3. Założenia

18. Spotkania update

19. Dostępy

19.1. CRM

19.2. RDP

19.3. Livechat