MADDENİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MADDENİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMLERİ by Mind Map: MADDENİN HALLERİ  VE HAL DEĞİŞİMLERİ

1. katı

1.1. Örnek

1.1.1. taş

1.1.2. tahta

2. Sıvı

2.1. Örnek

2.1.1. su

2.1.2. ayran

3. gaz

3.1. Örnek

3.1.1. oksijen

3.1.2. karbondioksit