«Менеджмент соціальної роботи» Змістовий модуль «Методика організації волонтерської діяльності»

«Менеджмент соціальної роботи». Змістовий модуль «Методика організації волонтерської діяльності»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Менеджмент соціальної роботи» Змістовий модуль «Методика організації волонтерської діяльності» by Mind Map: «Менеджмент соціальної роботи»  Змістовий модуль   «Методика організації волонтерської діяльності»

1. Модуль 1. Теоретичні основи та практичне значення волонтерської діяльності

1.1. Тема 1. Ґенеза волонтерського руху у вітчизняній та зарубіжній практиці Тема 2. Види мотивації до волонтерства Тема 3. Наукові підходи до класифікації волонтерських груп Самостійна робота 1. Успішні практики волонтерської діяльності у Європі та США Модульний контроль

2. Модуль 2. Організація та забезпечення діяльності волонтерських груп

2.1. Тема 4. Створення волонтерської програми Семінарське заняття 1. Розробка інформаційного пакету про зміст волонтерської діяльності Семінарське заняття 2. Аналіз ресурсів, необхідних для волонтерської діяльності Семінарське заняття 3. Складання переліку вимог до волонтера Семінарське заняття 4. Планування кампанії із залучення волонтерів Семінарське заняття 5. Методи відбору волонтерів Тема 5. Підготовка волонтерів до роботи Тема 6. Супровід діяльності волонтерів Семінарське заняття 6. Форми визнання праці волонтерів Семінарське заняття 7. Моніторинг та оцінка волонтерської діяльності Самостійна робота 2. Розробка пам’ятки для персоналу організації щодо умов забезпечення діяльності волонтерських груп ІНДЗ «Розробка волонтерської програми» Модульний контроль