พระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B. Sayre) จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฟองการ ชั้นม.6/5 เลขที่ 18 PCCCR.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B. Sayre) จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฟองการ ชั้นม.6/5 เลขที่ 18 PCCCR. by Mind Map: พระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B. Sayre) จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฟองการ ชั้นม.6/5 เลขที่ 18 PCCCR.

1. ประวัติ

1.1. เกิดเมื่อ พ.ศ. 2428 ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

1.2. เป็นศาสตราจารย์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของฮาร์วาร์ด

1.2.1. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

1.3. พ.ศ. 2466 รับราชการในไทยในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 6

1.4. พ.ศ.2468 ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อกลับสหรัฐอเมริกา แต่ยังคอยให้คำปรึกษากับไทยเช่นเดิม

1.5. ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2515 ขณะอายุได้ 86 ปี

2. บทบาทสำคัญ

2.1. การไขสนธิสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับชาติตะวันตก

2.1.1. ตัวอย่าง

2.1.1.1. การที่ชาวต่างประเทศไม่ต้องขึ้นศาลไทย

2.1.1.1.1. สนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่ไทยทำไว้กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4

2.1.1.2. การจัดเก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3

2.1.2. ผล

2.1.2.1. ทำให้ชาติตะวันตกเห็นว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ล้าหลัง

2.1.2.2. ไทยมีอิสระทางด้านการศาลและการพาณิชย์มากขึ้น

2.2. ในสมัยรัชกาลที่ 7 ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และการแก้ไขปัญหาต่าง และยังร่างรัฐธรรมนูญตามแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้พิจารณาด้วย

3. อื่นๆ

3.1. ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระยากัลยาณไมตรี จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.1.1. ตำแหน่งของท่านถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนข้างกระทรวงต่างประเทศ ชื่อว่า ถนนกัลยาณไมตรี

3.2. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ พ.ศ. 2467

3.3. พ.ศ. 2468 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้า และทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

4. คลิปวิดีโอสรุป

4.1. พระยากัลยาณไมตรี cr.ประภานันท์ กิตกำธร