พระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B. Sayre) จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฟองการ ชั้นม.6/5 เลขที่ 18 PCCCR.

by ืNuttawadee Fongkarn 09/05/2016
519