PENYALAHGUNAAN HAK ASASI MANUSIA DI BARAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENYALAHGUNAAN HAK ASASI MANUSIA DI BARAT by Mind Map: PENYALAHGUNAAN HAK ASASI MANUSIA DI BARAT

1. TAKRIF

2. Hak Asasi: Hak yang dasar atau pokok seperti hak bebas berpendapat, menganut agama bergerak dan lain-lain. – Kamus Dewan

3. ELEMENT

4. PENYELESAIAN

5. DOKUMENT

6. Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 Kovenan Antarabangsa Hak-Hak Civil dan Politik 1966 Kovenan Antarabangsa Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan 1966

7. KEBEBASAN SOSIAL : TRANS-GANDER LGBT PERKAHWINAN SAMA JENIS TIADA IKATAN SAH

8. KEBEBASAN AGAMA:  FREEMASON  SCIENTOLOGY

9. KEBEBASAN PENDAPAT: CHARLIE HEBDO

10. Penyelesaian:  Ajaran Agama Undang-Undang dan Peraturan Kempen kesedaran – media masa

11. KUMPULAN 2

12. AZRIE OSMAN

13. MOHD RIZA ALI

14. LINDA MANAHAN

15. MARLINA DUMIN

16. Azzjifah Ahsiong