หม่อมราโชทัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หม่อมราโชทัย by Mind Map: หม่อมราโชทัย

1. บันทึกเรื่องราวเขียนและสิ่งที่ได้พบเจอในห้างหุ้นส่วนจำกัดอังกฤษไว้อย่างมากเช่น วิถีชีวิตของคุณผู้ของคุณคนในห้างหุ้นส่วนจำกัดลอนดอนบันทึกนี้จึงมีชื่อว่าจดหมายเหตุลอนดอน และนำมาประพันธ์เป็นกลอนนิราศชื่อนิราศลอนดอน

2. ได้ติดตามไปกับคณะราชทูตไทยด้วยฐานะล่ามหลวงประจำคณะ

3. แต่งตั้งให้ถูกเป็นอธิบดีคุณผู้พิพากษาศาลต่างออกประเทศของคุณคนแรกคุณทรงมี หน้าที่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การตัดสินคดีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างคุณชาติทั้งหมด

4. ถึงแก่อานิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๑๐ เมื่ออายุได้ ๔๓ ปี

5. ได้นำบิดาไปถวายตัวกับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าขณะนี้คุณหัว หม่อมราชวงค์คุณกระต่ายได้รับขณะนี้ใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดพระองค์ท่านตลอดมาด้วยเป็นญาติใกล้ชิดทางที่คุณพระราชมารดาในห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าฟ้ามงกุฎ

5.1. หม่อมราชวงศ์กระต่ายเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๖๓

6. หม่อมราโชทัยนามเดิมหม่อมราชวงค์คุณกระต่ายคุณอิศรางกูร เป็นบุตรของผู้แต่ง: กรมหมื่นเทวานุรักษ์ที่คุณพระราชินีในห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชกาลที่ 2 เป็นปนัดดาของสมเด็จเจ้าฟ้าผู้แต่ง: กรมที่คุณพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นที่คุณพระคุณพี่คุณนางในห้างหุ้นส่วนจำกัดพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

7. ประวัติ

8. บทบาทและผลงาน