Social Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Social Marketing by Mind Map: Social Marketing

1. Giai đoạn

1.1. Giai đoạn 1 (1,5-2tháng)

1.1.1. Build các fanpage cộng đồng, dùng viral content

1.1.2. Xây dựng các page bán hàng vệ tinh tùy dòng sản phẩm

1.1.3. Dùng các tool spam để share link, lấy audience đổ về sản phẩm, sau đó chạy qc bài post sp đó

1.1.3.1. Spam trên Facebook

1.1.3.2. Spam trên các forum về mua bán...

1.2. Giai đoạn 2 (sau đó)

1.2.1. Ổn định các fanpage content, scales về số lượng cho đa dạng nhóm khách hàng

1.2.2. Ổn định quy trình bán hàng, kết hợp song song promote website và bán trực tiếp FB

1.2.3. Triển khai thêm các kênh bán hàng từ forum, vatgia, cucre...

2. Quy trình làm content page cộng đồng

2.1. Bước 1: Chọn các bài viết draft

2.2. Bước 2: Đối chiếu với bộ quy chuẩn về content viral

2.3. Bước 3: Duyệt - tìm material cho design + viết des

2.4. Bước 5: Design

2.5. Bước 6: Public, đưa vào quy trình chạy qc để test hiệu quả của content

2.6. Bước 7: Test quảng cáo, đánh giá độ viral để tiếp tục boost hay loại bỏ

3. Quy trình lọc sản phẩm và test quảng cáo

3.1. Bước 1: đưa sản phẩm về website, tạo tập audience

3.2. Bước 2: Tạo post về sản phẩm trên các fanpage bán hàng liên quan

3.3. Bước 3: spam link kiếm traffic về link sản phẩm

3.4. Bước 4: Tạo quảng cáo bài post cho tập audience, tập lookalike

3.5. Bước 5: Lọc, phân tích và tiếp tục/loại bỏ quảng cáo

4. Nguồn lực - chi phí

4.1. Nhân lực

4.1.1. Set và test quảng cáo: 1 người

4.1.1.1. Trước mắt thì Đạt Chu làm

4.1.2. Làm content cho các page cộng đồng: 1 người (cho 1-2 page) + 1 design amatuer.

4.1.2.1. Trước mắt thì DC + gấu làm

4.1.3. Làm content cho các page bán hàng: 1-2 người (tùy vào số lượng sp)

4.1.3.1. Tìm 1 người outsource (hoặc training cho sales)

4.2. Vật lực

4.2.1. Các tool spam (facebook)

4.2.1.1. Bộ của ATP 750k/tháng

4.2.1.2. Tool seeding comment (dungqb): 300k/1000 cmts

4.2.2. Tài khoản Facebook ảo

4.2.2.1. 2-4k/tài khoản

4.2.2.2. Sim verify: 4-5k/sim Vietnammobile

4.2.3. Máy tính chạy các tool

4.2.3.1. Máy chạy win, cài NetFramework 4.0

4.2.4. Tài khoản trên các forum, rao vặt...

4.2.4.1. Tự lập mỗi bên 3-5 account