Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA by Mind Map: WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wstęp

Rozdział 1. Telewizja jako medium XXI wieku

Zarys historyczny telewizji

Telewizja jako zjawisko globalne

Telewizja i jej odbiorcy

Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka

Rola telewizji w życiu rodziny

Telewizja przyjazna dziecku

Upodobania telewizyjne dzieci

Rozdział 3. Czy oglądanie telewizji ma jakieś pozytywne strony przyczyniające się do rozwoju dziecka?

Oferta edukacyjna i wychowawcza w telewizji

Obraz agresji w programach telewizyjnych

Funkcja reklamy w telewizji

Jeden dzień dziecka przed telewizorem

Podsumowanie wyników badań

Zakończenie

Bibliografia