WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA by Mind Map: WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA

1. Wstęp

2. Rozdział 1. Telewizja jako medium XXI wieku

2.1. Zarys historyczny telewizji

2.2. Telewizja jako zjawisko globalne

2.3. Telewizja i jej odbiorcy

3. Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka

3.1. Rola telewizji w życiu rodziny

3.2. Telewizja przyjazna dziecku

3.3. Upodobania telewizyjne dzieci

4. Rozdział 3. Czy oglądanie telewizji ma jakieś pozytywne strony przyczyniające się do rozwoju dziecka?

4.1. Oferta edukacyjna i wychowawcza w telewizji

4.2. Obraz agresji w programach telewizyjnych

4.3. Funkcja reklamy w telewizji

4.4. Jeden dzień dziecka przed telewizorem

4.5. Podsumowanie wyników badań

5. Zakończenie

6. Bibliografia