Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Інформатика, 8 клас by Mind Map: Інформатика, 8 клас
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Інформатика, 8 клас

Кодування даних (3 год)

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)

Опрацювання текстових даних (6 год)

Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)+1 з резерву

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)

Технології опрацювання числових даних у  середовищі табличного процесора (10 год)

Розв’язування компетентнісних задач (5 год)

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год) +1 резерв

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ У 8 КЛАСІ

Рекомендації щодо викладання інформатики у 8 класі