Інформатика, 8 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатика, 8 клас by Mind Map: Інформатика, 8 клас

1. Кодування даних (3 год)

2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)

3. Опрацювання текстових даних (6 год)

4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)+1 з резерву

6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)

7. Технології опрацювання числових даних у  середовищі табличного процесора (10 год)

8. Розв’язування компетентнісних задач (5 год)

9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год) +1 резерв

10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

11. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ У 8 КЛАСІ

12. Рекомендації щодо викладання інформатики у 8 класі