Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Artikel Develop by Mind Map: Artikel Develop
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Artikel Develop

Literatuur

Marshall Mcluhan ((diverse publicaties)

Marcel Mirande (De onstuitbare opkomst van de leermachine)

Prenskey (diverse publicaties)

Veen (diverse publicaties)

Joost Robben (artikel juni 2008)

Quinn & Conner (Engaging Learning)

Boschma & Groen (Generatie Einstein)

Steyaert et al (jaarboek ICT en samenleving, 2007)

Jay Cross (Informal learning)

Harm Weistra (rapport voor LearningGuide over Informal learning)

Karl Kapp (Gadgets, Games and Gizmos for Learning)

Clark & Mayer (e-Learning and the Science of Instruction)

Nijs & Peeters (Imagineering, het creëren van belevingswerelden)

Dan Pink (A Whole New Mind)

Opzet Marcel

Titel

Strekking

Onderwerpen

Vragen en eisen aan artikel

Vragen in stuk - Wat zijn die nieuwe technologieën, waar komen ze vandaan, wat houden ze in? - Wat kunnen deze nieuwe technologieën als het gaat om leren en opleiden. Is er sprake van substitutie (bestaande leer- en opleidingsprocessen beter, sneller efficiënter maken) of is er sprake van innovatie (bieden van mogelijkheden voor leren en opleiden die voorheen niet mogelijk waren)? - Is er wel echt sprake van een toegevoegde waarde van deze nieuwe technologieën voor leren en opleiden? Of is het vooral retoriek? En zoja, waar blijkt die toegevoegde waarde concreet uit?

Eisen stuk • Bondige, sprekende en zo mogelijk prikkelende titel (max. 5 woorden). Boven- of ondertitel van maximaal 7 woorden. • Lengte in tekens incl. spaties (te vinden door de functie ‘woorden tellen’ in Word te gebruiken, in het menu Extra): maximaal 33.000 We hanteren een maximale lengte van 10 pagina’s voor artikelen, dit om een zo breed mogelijk aanbod van artikelen in elke editie te kunnen bieden. • Intro van maximaal 100 woorden, kan gebruikt worden voor een beknopte probleemstelling, maar is vooral goed om de belangstelling van de lezer op te wekken. • Tussenkopjes: maak deze zo prikkelend mogelijk. Niveau 1 maximaal 5 woorden, niveau 2 maximaal 7 woorden