Bạn đọc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bạn đọc by Mind Map: Bạn đọc

1. Ẩm thực

1.1. Giới thiệu món ăn đặc trưng

1.2. Cập nhật món ăn mới

1.3. TOP những món ngon

2. Địa điểm

2.1. Tin tức

2.1.1. Trong nước

2.1.2. Quốc tế

2.2. Giới thiệu địa điểm đến

2.2.1. Theo mùa

2.2.2. Theo sự kiện

2.2.3. Theo lễ hội

2.3. Cập nhật xu hướng du lịch

2.3.1. Nghỉ dưỡng

2.3.2. Phượt

3. Cẩm nang

3.1. Chuẩn bị

3.1.1. Giấy tờ

3.1.2. Phương tiện

3.1.3. Đồ dùng cá nhân

3.2. Lưu ý

3.3. Bí quyết

3.4. Ưu , nhược điểm của từng điểm du lịch

4. Dấu chân

4.1. Người du lịch

4.2. Hướng dẫn viên