Maailman uskontojen etiikka

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Maailman uskontojen etiikka by Mind Map: Maailman uskontojen etiikka

1. Kiinan uskonnot

1.1. YHTEISTÄ: pyrkimys harmoniaan (sisäinen tai ulkoinen)

1.2. Taolaisuus

1.2.1. pyrkimys elää harmoniassa kaikkeuden kanssa

1.2.2. tao - yinin ja yangin harmonia

1.3. Kungfutselaisuus

1.3.1. ihminen on lähtökohdiltaan hyvä, ja hänet tulisi kouluttaa käyttäytymään taitavasti

1.3.2. maanpäällinen elämä korostettuna

1.3.3. li - huomaavainen käytös.

1.3.4. Yhteiskunnallinen rauha ja harmonia tavoitteena

2. Intian uskonnot

2.1. hindulaisuus

2.1.1. ahimsa eli kaiken elollisen kunnioittaminen

2.1.2. vanhat tavat ja perimätieto tärkeitä

2.1.3. dharma (ikuinen laki) ihmisen paikan määrääjänä

2.1.4. karma - syyn ja seurauksen laki

2.2. buddhalaisuus

2.2.1. tavoitteena nirvana, johon eettinen toiminta  ohjaa

2.3. YHTEISTÄ: kaiken elollisen kunniottaminen

2.4. oikein toimimimalla voi päästä pois elämän kiertokulusta

2.5. eroja: esimerkiksi sielukäsitys: hindulaisuudessa atman (yksilösielu) kiertää elämän kiertokulussa, kun taas buddhalaisuudessa sielu hajoaa osiin.

3. Lähi-idän uskonnot

3.1. Kristinusko

3.1.1. Taustalla Vanha testamentti, Jeesuksen opetukset ja Uuden testamentin muut ihanteet

3.2. Juutalaisuus

3.2.1. Juutalainen laki ja sen tulkinta (Toora ja Talmud) korostettuina

3.2.2. yhteisöllisyys

3.3. Islam

3.3.1. Eettiset ihanteet löytyvät Koraanista ja sunnasta (perimätieto Profeetta Muhammadin toiminnasta)

3.3.1.1. sharia-laki

3.3.2. usko näkyy hyvinä tekoina, yhteisö ja perhe

3.4. Keskiössä oikea suhde Jumalaan

3.5. Monoteistinen käsitys Jumalasta ja pyhät kirjoitukset

3.6. Eroja: pyhien kirjoitusten ja uskonoppien sisältö

3.7. Uskonnot ovat moninaisia: kaikissa on erilaisia tulkintoja