Besættelsen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Besættelsen by Mind Map: Besættelsen

1. Rationeringsmærker

1.1. Mærker man kunne købe, for at få bestemte råvarer som fx. smør

2. Hippo

2.1. Et andet navn for tysk politi

3. Jøder

3.1. Dem der blandtandet bliver gasset i kz lejre

4. Modstandsgrupper

4.1. En modstandsgruppe er en gruppe der gør oprør, som fx. hvidstengruppen

5. Start

5.1. D.9. April 1940 startede besættelsen

6. Slut

6.1. D.4. Maj 1945 sluttede besættelsen

7. Danmark blev gasset

7.1. En del af den danske befolkning blev gasset under besættelsen, det var dog flest jøder.