Rover Elektroniği

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rover Elektroniği by Mind Map: Rover Elektroniği

1. Pil

1.1. 29 EYLÜL

1.1.1. Kullanılacak Pil/Pillerin Belirlenmesi

1.1.1.1. Daha Önceki Yarışmalara Katılan Rover'lardaki Kullanılan Bataryaların İnclenmesi

1.1.1.2. Tahmini Enerji İhtiyacının Belirlenmesi

1.1.1.2.1. Rover'ın Çalışacağı Sürenin Belirlenmesi

1.1.1.2.2. Sistemde Kullanacak Komponentlerin Kabataslak Güç Hesabı

1.1.1.2.3. Haberleşme Sisteminin Güç Hesabı

1.2. 6 EKİM

1.2.1. Kullanılacak Pilin Siprariş Edilmesi

1.2.1.1. Belirlenen Pilin Temin Edilebileceği Firmalarla Diyalog

1.3. Kullanılacak Pilin Test Edilmesi

2. Sensörler

2.1. 22 EYLÜL

2.1.1. Kullanılacak Sensörlerin Belirlenmesi

2.1.1.1. Daha Önce Yarışmaya Katılan Rover'lardaki Sensörlerin İncelenmesi

2.2. 29 EYLÜL

2.2.1. Kullanılacak Sensörlerin Modellerinin Belirlenmesi

2.3. 6 EKİM

2.3.1. Kullanılacak Modellerin Spariş Edilmesi

2.3.1.1. Belirlenen Sensör Modellerinin Temin Edilebileceği Firmalarla Diyalog

2.4. Kullanılacak Sensörlerin Test Edilmesi

3. Robot Kol

3.1. 20 EKİM

3.1.1. Robot Kolun Özelliklerinin Belirlenmesi

3.1.1.1. Robot Kolda Kullanılacak Kamera/Kameraların Belirlenmesi

3.1.1.2. Robot Kollarda Kullanılacak Sensörlerin Belirlenmesi

3.1.1.3. Robot Kollarda Kullanılacak Mikroişlemcinin Belirlenmesi

3.2. 27 EKİM

3.2.1. Robot Kol İçin Gerekli Ekipmanların Siprarişi

3.2.1.1. Belirlenen Ekipmanların Temin Edilebileceği Firmalarla Diyalog

3.3. Robot Kol Sisteminin Bütününün Test  Edilmesi

4. Kamera

4.1. 22 EYLÜL

4.1.1. Kullanılacak Kameraların Belirlenmesi

4.1.1.1. Daha Önceki Yarışmalara Katılan Rover'lardaki Kullanılan Kameraların İnclenmesi

4.1.2. Kullanılacak Kameraların Konumlarının Belirlenmesi

4.1.2.1. Simulasyon Ortamında Roverın Görüş Alanı Analizinin Yapılması

4.2. 6 EKİM

4.2.1. Kameranın Sipariş Edilmesi

4.2.1.1. Belirlenen modellerin temin edilebileceği firmalarla diyalog

4.3. Kameranın Test Edilmesi

4.3.1. Görüntü Netliği

4.3.2. Kamera Açıları

5. Haberleşme

5.1. 25 AĞUSTOS

5.1.1. Kullanılacak Band/Bandların Belirlenmesi

5.2. 1 EYLÜL

5.2.1. Kullanılacak Modüllerin Belirlenmesi

5.3. 15 EYLÜL

5.3.1. Kullanılacak Modüllerin Spariş Edilmesi

5.3.1.1. Belirlenen Modüllerin Temin Edilebileceği Firmalarla Diyalog

5.4. 8 EYLÜL

5.4.1. Kullanılacak Antenin Belirlenmesi

5.4.1.1. Anten Hesaplarının Yapılması

5.5. 22 EYLÜL

5.5.1. Kullanılacak Antenin Sipraiş Edilmesi

5.5.1.1. Belirlenen Modelin Temin Edilebileceği Firmalarla Diyalog

5.6. Kullanılacak Modüllerin Test Edilmesi

5.7. Haberleşme Bandlarının Yarışmanın İstediği Şekilde Raporlanması

6. Devre

6.1. 13 EKİM

6.1.1. Sistemdeki Komponentlere Uygun Beslemelerin Planlanması

6.1.2. Mevcut Sisteme Uygun Devre Kartının Tasarlanması

6.2. 20 EKİM

6.2.1. Deve Kartının Sipariş Edilmesi

6.2.1.1. Kullanılacak Robot Kol Sayısı ve İşlevinin Belirlenmesi

6.2.1.1.1. Görevler ve Tahmini Fonksiyonlar

6.2.1.2. Devre Kartı Baskısının Temin Edilebileceği Yerlerle Dialog

6.3. Devren Kartının Testi