Прикметник

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прикметник by Mind Map: Прикметник

1. змінюється (узгоджується)

1.1. рід

1.2. число

1.3. відмінок

2. синтаксична роль

2.1. означення

2.2. іменна частина присудка складеного

3. розряди за значенням

3.1. якісні

3.1.1. вищий ступінь

3.1.1.1. проста форма

3.1.1.2. складена форма

3.1.2. найвищий ступінь

3.1.2.1. проста форма

3.1.2.2. складена форма

3.2. відносні

3.3. присвійні

4. за формою

4.1. повні

4.1.1. стягнена форма

4.1.2. нестягнена форма

4.2. неповні

5. повнозначна мови частина

5.1. вказує на

5.1.1. ознаку предмета

5.1.2. властивість предмета

5.2. відповідає на запитання

5.2.1. який? яка? яке?

5.2.2. чий? чия? чиє?