Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rådmann by Mind Map: Rådmann
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Rådmann

Ekstra stabsoppg.

Kultur

Bibliotekssjef

Næring

Utviklingsprosjekter

Stab

Ass. Administrasjonssjef

Økonomisjef

Kontorfullmektig

Fag etater

Oppvekstsjef

Rektor/voksenopplæring

Skole, SFO, Kulturskole

Barnehagestyrer

Helse- og omsorgssjef

Sykehjem

Hjemmetjenester

Helsesøster

Fysioterapeut

Utviklings og driftssjef

Miljø- og plansjef, Jordbrukssjef

Brannsjef

Teknisk, Vaktmestertjenester, Renhold

Havnesjef