ประวัติ น.ส. สิริวัล  วงศ์สว่างกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ น.ส. สิริวัล  วงศ์สว่างกิจ by Mind Map: ประวัติ น.ส. สิริวัล  วงศ์สว่างกิจ

1. ประวัติ

1.1. น.ส.สิรวัล  วงศ์สว่างกิจ

1.2. ชื่อเล่น  แคท

1.3. อายุ 17

1.4. 6/7/2542

2. การศึกษา

2.1. ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

2.1.1. โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

2.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.1. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

2.3. เกรด

2.3.1. มัธยมศึกษาปีที่ 1

2.3.1.1. เทอม 1 : 2.96

2.3.1.1.1. เทอม 2 : 3..23

2.3.1.2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

2.3.1.2.1. เทอม 1 : 3..23

2.3.1.2.2. มัธยมศึกษาปีที่ 3

3. ความสามารถ

3.1. ใช้โปรแกรมต่างๆ

3.1.1. adobe photoshop

3.1.1.1. adobe dreamweaver

3.1.1.2. microsoft word

3.1.1.3. microsoft word

3.1.1.4. microsoft powerpoint

4. รางวัลที่ได้รับ

4.1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

4.1.1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65