ประวัติ นางสาว สัณห์ฤทัย  บุรมย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ นางสาว สัณห์ฤทัย  บุรมย์ by Mind Map: ประวัติ นางสาว สัณห์ฤทัย  บุรมย์

1. ประวัติการศึกษา

1.1. ระดับอนุบาล-โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

1.2. ระดับประถมศึกษา-โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

1.3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

1.4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

2. ประวัติส่วนตัว

2.1. ชื่อเล่น : ปาย

2.2. วันเกิด : 5 เมษายน 2543

2.3. ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 181 หมู่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองจังหวันครราชสีมา 30280

3. ความสามารถพิเศษ

3.1. ทำเว็บไซต์

3.2. ร้องเพลง

4. งานอดิเรก

4.1. อ่านหนังสือ

4.2. ฟังเพลง

4.3. วาดรูป

5. สิ่งที่ชอบ

5.1. วิชาที่ชอบ : ชีววิทยา

5.2. สัตว์ที่ชอบ : สุนัข

5.3. ชอบท้องฟ้า

5.4. ชอบอวกาศ

5.5. ชอบสถาทที่ที่เป็นธรรมชาติ

6. อาชีพที่ใฝ่ฝัน

6.1. นักเทคนิคการแพทย์

7. การติดต่อ

7.1. : sunruthai burom

7.2. IG : srtbr.pp

7.3. tw : @srtbr.pp