ประวัติ นางสาวณัฐนรี    สังข์กลาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ นางสาวณัฐนรี    สังข์กลาง by Mind Map: ประวัติ นางสาวณัฐนรี    สังข์กลาง

1. ความสามารถพิเศษ

1.1. ว่ายน้ำ

1.2. ทำอาหาร

1.3. เขียนนิยายใน Dek D

2. ประวัติการศึกษา

2.1. ระดับอนุบาล

2.1.1. โรงเรียน อนุบาลหลานย่าโม

2.2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น

2.2.1. ป.1 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

2.2.2. ป.2 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

2.2.3. ป.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

2.3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

2.3.1. ป.4 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.3.2. ป.5 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.3.3. ป.6 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.4.1. ม.1 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.4.2. ม.2 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.4.3. ม.3 โรงเรียนมารีย์วิทยา

2.5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.5.1. ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

2.5.2. ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3. แนะนำตัว

3.1. ชื่อ: นางสาวณัฐนรี สังข์กลาง

3.2. ชื่อเล่น : ทราย

3.3. วันเกิด : 19 เมษายน 2543

3.4. อายุ : 16 ปี

3.5. สถานะ : โสด

4. คณะที่สนใจจะศึกษาต่อ

4.1. อันดับ 1 คณะอักษรศาสตร์  ศิลปากร

4.2. อันดับที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มศว

4.3. อันดับที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ Abac

4.4. อันดับที่ 4  คณะจิตวิทยา  มศว

5. ดาราที่ชื่นชอบ

5.1. คุณ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

5.2. คุณ มาตัง ระดับดาว ศรืระวงศ์

6. ติดต่อ

6.1. Facebook : Trn sai

6.2. IG : trn_sai

6.3. twitter : @sai_syrup19

7. ที่อยู่่

7.1. 344 หมู่14 หมู่บ้านธัญญธานี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310