ประวัติ นายธีระศักดิ์  อังฉกรรจ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ นายธีระศักดิ์  อังฉกรรจ์ by Mind Map: ประวัติ นายธีระศักดิ์  อังฉกรรจ์

1. FACEBOOK : Superdo angcha

1.1. ติดต่อ

2. ประวิติการศึกษา

2.1. ระดับอนุบาล1-มัธยม 3 โรงเรียนเทเรซวาอุปถัมภ์

2.2. ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3. ประวิติส่วนตัว

3.1. เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ 2542

3.2. ชอบกินข้าวไข่เจียวหมูสับ

3.3. ชอบเล่นกีฬา

3.4. ชอบร้องเพลง

4. ความสามารถพิเศษ

4.1. เล่นกีฬา

4.2. เล่นดนตรี

4.3. ร้องเพลง

5. งานอดิเรก

5.1. เล่นกีฬา

5.2. ร้องเพลง

5.3. เล่นเกมส์

6. สิ่งที่ชื่นชอบ

6.1. สุนัข

6.2. เพลง

6.3. ชอบอิสละมากๆๆๆๆ

7. ความฝัน

7.1. อยากมีรถยนต์

7.2. อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น

7.3. อยากมีอนาคตที่ดี

8. อาชีพในฝัน

8.1. อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง