♥ประวัติ♥ น.ส.พลอยวรินทร์  ศิริจำรัส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
♥ประวัติ♥ น.ส.พลอยวรินทร์  ศิริจำรัส by Mind Map: ♥ประวัติ♥ น.ส.พลอยวรินทร์  ศิริจำรัส

1. Address

1.1. 602/360 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์สระครก ซ.17 ปณ. 30310

2. My Profile

2.1. ชื่อ น.ส.พลอยวรินทร์  ศิริจำรัส

2.2. ชื่อเล่น มะนาว

2.3. เกิดวัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2543

2.4. วิชาที่ชอบ หน้าที่พลเมือง สังคม

2.5. อยากเรียนต่อคณะ นิติศาสตร์

2.6. อยากเข้ามหาลัยธรรมศาสตร์

2.7. อนาคตอยากเป็น ผู้พิพากษา

2.8. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

3. Hoppy

3.1. ฟังเพลง

3.2. ดูหนัง

3.3. อ่านหนังสือกฏหมาย และค้นคว้าเกี่ยวกับกฏหมายในเว็ปไวด์

3.4. ไปเที่ยว

4. Activities at the school

4.1. กิจกรรมกีฬาสีเดินขบวนและเป็นพี่สตาฟ

4.2. ไปทำความดีที่บ้านพักคนชรา

4.3. Big Cleanning Day ภายในโรงเรียน

5. Constact

5.1. มะนาว พลอยว

5.2. 0885747163

6. EDUCATION

6.1. พ.ศ.2546-พ.ศ.2548อนุบาล1-อนุบาล3 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่

6.1.1. พ.ศ.2549-2554 ป.1-ป.6 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

6.1.1.1. พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

6.2. พ.ศ.2549-2554 ป.1-ป.6 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

6.3. พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ม.1-ปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

7. school record

7.1. ระดับประถมศึกษา 3.16

7.2. ระดับมัธยศึกษาม.ต้น  3.08

7.3. ระดับมัธยมศึกษาม.ปลาย