Problem interview

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Problem interview by Mind Map: Problem interview

1. Digitaalne arhiiv x 10

1.1. Ligipääs kolmandatele isikutele 2x

1.2. Ligipääs kolmandatele isikutele koos allkirjastusvõimalusega x 1

2. To-Do list x 11

2.1. Integratsioon laoga x 5

2.2. Reminderitega x 3

2.3. Integratsioon kliendihaldussüsteemiga x 1

3. Pildistamine otse aktidele x 7

4. Tööaegade trackimine x 4

4.1. GPSI-ga x2

5. Ressurside planeerimine x 3

6. Offline võimekus x 4

7. Andmete õigsuse garanteerimine x 2

8. Objektide haldamine x 2

8.1. Jooksvate kulude jälgimine objektide lõikes x 2

8.2. Arvetelt kulude jaotamine erinevatele objektidele x 2

9. Pakkumiste ja arvete tegemine

10. Integratsioon raamatupidamistarkvaradega

11. Integratsioon äritarkvaradega

12. Eesti, Vene, Inglise