Підготовка власного магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Підготовка власного магістерського дослідження by Mind Map: Підготовка власного магістерського дослідження

1. отримання відгуку керівника магістерської роботи

1.1. внесення останніх поправок

2. усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи

3. подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру

3.1. віві

4. розробка завдання та складання поетапного плану виконання магістерської роботи

4.1. визначення основної мети,структури,завдань магістерської роботи

4.2. складання плану зустрічей та обговорення роботи з  керівником

5. проведення експерементальної частини магістерської роботи

5.1. аналіз отриманих даних

5.2. зіставлення даних з очікуваним результатом

6. збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики

6.1. вибір місця практики,що відповідає темі магістерської роботи

6.2. аналіз матеріалів,що існують в організації стосовно теми

6.3. вибір респондентів для експерементального дослідження

7. написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику

7.1. узагальнення вже зібраної теоретичної частини магістерської роботи

7.2. редагування змін внесених керівником

8. опрацювання літературних джерел

8.1. аналіз вітчизняного досвіду з обраної теми

8.2. аналіз статей,журналів, періодичних видань

9. вибір теми та її затвердження

9.1. аналіз тем магістерських досліджень за 2015/2016 рр.

9.2. зіставлення теми з науковою роботою