Курс: Системи автоматизованого проектування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курс: Системи автоматизованого проектування by Mind Map: Курс: Системи автоматизованого проектування

1. Лекція 2. Структура САПР

1.1. Типы объекта проектирования

1.2. Сложность объекта проектирования

1.3. Уровень автоматизации проектрования

1.4. Комплексность автоматизации проектирования

1.5. Характер выпускаемых документов

1.6. Количество уровней технических документо

2. Лекція 1. Основні поняття про системи автоматизованого проектування (САПР)

2.1. Поняття та стадії проектування

2.2. Рівні блочно-ієрархічного (декомпозиційного) підходу

2.3. Класифікація САПР

2.4. Моделі-специфікацій

2.5. Підсистеми САПР

2.6. Види забезпечення САПР

2.7. Класифікація проектних процедур

2.8. Єтапи автоматизованого проектування

3. Модуль 1. Загальні поняття про автоматизоване проектування

4. Модуль 2. Автоматизована обробка інформації за допомогою офісних пакетів

4.1. Лекція 3. Пакети офісних програм

4.1.1. Електронні документи

4.1.2. Технології обміну даними в офісних пакетах

4.1.3. Склад та структура офісного пакету Microsoft Office

4.2. Лекція 4

4.2.1. Лабораторна робота №3.Розв’язання задач автоматизованого проектування засобами табличного процесору Microsoft Excel

4.2.1.1. 1. Побудувати графік та гістограму завантаження закладу харчування 2. Розрахувати загальну кількість страв у закладі харчування на день 3. Визначити загальну кількість страв у асортименті закладу харчування

4.3. Лекція 5.Технологія автоматизованої обробки числової інформації

4.4. Лекція 6.Інженерні обчислення та візуалізація проектних розрахунків в середовищі Mathcad

4.4.1. Лабораторна робота 4. Проведення розрахунків з використанням ітераційних методів при проектуванні технологічних процесів

4.4.2. Лабораторна робота 5.Використання методів програмування та  вбудованих засобів обчислення при проектуванні

4.4.3. Лабораторна робота 6. Використання методів програмування  та вбудованих засобів обчислення при проектуванні

5. Лабораторна робота №2. (Microsoft Pablisher)

5.1. 1. Розробити рекламний буклет готельного комплексу (формат А4, зготрання - втричі) 2. Розробити корпоративний календар на наступний календарний рік (формат А3) 3. Розробити шаблон візитівки для співробітників готельного комплексу

6. Самостійна робота № 3.«Офісні додатки в автоматизованому проектуванні»