Основи автоматизованого проектування

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи автоматизованого проектування by Mind Map: Основи автоматизованого проектування

1. Основні поняття про системи автоматизованого проектування (САПР)

1.1. Проектування

1.1.1. Внутрішнє проектування

1.1.1.1. Основна документація технічного виробництва

1.1.1.1.1. Робочі креслення

1.1.2. Зовнішнє проектування

1.1.2.1. Теоретичні засоби

1.1.2.2. Ідея системи

1.2. Склад рівнів (блочно-ієрархічний підхід)

1.2.1. Системний рівень (метарівень)

1.2.1.1. Найбільш спільні завдання

1.2.1.2. Результати рівня

1.2.1.2.1. Загальні структурні схеми

1.2.1.2.2. Діаграми потоків

1.2.1.2.3. Функціональний опис об’єкта

1.2.1.2.4. Схема взаємодії функціональних частин об’єкта

1.2.1.2.5. Схеми поставок

1.2.2. Макрорівень

1.2.2.1. Проектування окремих частин об’єкта

1.2.2.2. Результати рівня

1.2.2.2.1. Функціональні схеми окремих частин об’єкта

1.2.2.2.2. Креслення загального вигляду

1.2.3. Мікрорівень

1.2.3.1. Проектування окремих деталей об’єкту

1.2.3.2. Результати рівня

1.2.3.2.1. Схеми розміщення обладнання в межах окремих частин

1.2.3.2.2. Схема взаємодії персоналу на об’єкті

1.2.3.2.3. Розрахункові таблиці окремих процесів

1.3. Стадії  проектування

1.3.1. Завдання на проектування

1.3.1.1. Зовнішня  вихідна інформація

1.3.1.1.1. Місцеположення

1.3.1.1.2. Тип об’єкта

1.3.1.1.3. Призначення об’єкта

1.3.1.1.4. паливо і джерело водопостачання

1.3.1.1.5. режими роботи

1.3.1.1.6. навантаження

1.3.2. Технічний проект

1.3.2.1. сукупність проектних документів

1.3.2.1.1. Паспорт

1.3.2.1.2. техніко- економічне обґрунтування

1.3.2.1.3. кошторис

1.3.2.1.4. проектні документи з технологічної частини

1.3.2.1.5. проектні документи з електротехнічної частини

1.3.2.1.6. проектні документи з гідротехнічної частини

1.3.3. Робочий проект

1.3.3.1. сукупність пояснювальної записки з розрахунками та робочих креслень

1.3.3.1.1. техніко-економічні показники об’єкта.

2. Структура САПР

2.1. 7 видів

2.1.1. технічне забезпечення (ТЗ)

2.1.2. математичне забезпечення (МЗ)

2.1.3. програмне забезпечення (ПЗ)

2.1.4. інформаційне забезпечення (ІС)

2.1.5.  лінгвістичне забезпечення (ЛЗ)

2.1.6. методичне забезпечення (МетЗ)

2.1.7. організаційне забезпечення (ОЗ)

2.2. Класифікація проектних процедур

2.2.1. Проектні процедури

2.2.1.1. Аналіз

2.2.1.1.1. Одноваріантний аналіз

2.2.1.1.2. Багатоваріантний аналіз

2.2.1.2. Синтез

2.2.1.2.1. Параметричний синтез

2.2.1.2.2. Структурний синтез