Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Communicatie by Mind Map: Communicatie

1. Informatie

1.1. ongevraagde informatie

1.2. gevraagde informatie

1.3. Intern

1.3.1. interne informatiestromen

1.4. Extern

1.4.1. externe informatiestromen

2. Balans

2.1. debet- of activazijde

2.2. activa

2.2.1. vaste activa

2.2.2. vlottende activa

2.3. vermogen

2.3.1. vreemd vermogen

2.3.2. eigen vermogen

2.4. Rekeningen

2.4.1. winst-en-verliesrekening

2.4.2. exploitatierekening

2.4.3. jaarrekening

3. ZMBO

3.1. Zender

3.2. Medium

3.3. Boodschap

3.4. Ontvanger