Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
САПР by Mind Map: САПР

1. Стадії

1.1. Завдання на проектування

1.2. Технічний проект

1.3. Робочий проект

2. Класифікація

2.1. За галузями (сферами) застосування

2.1.1. для застосування в галузях загального машинобудування

2.1.2. для радіоелектроніки

2.1.3. в області архітектури та будівництва

2.2. За цільовим призначенням

2.2.1. функціонального проектування

2.2.2. Конструкторські

2.2.3. Технологічні

2.3. За характером базової підсистеми

2.3.1. на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання

2.3.2. на базі СУБД.

2.3.3. на базі конкретного прикладного пакета

2.3.4. Комплексні (інтегровані)

3. Підсистеми

3.1. Проектування

3.2. Обслуговування

4. Структурування

4.1. Технічне забезпечення

4.2. Математичне забезпечення

4.3. Програмне забезпечення

4.4. Інформаційне забезпечення

4.5. Лінгвістичне забезпечення

4.6. Методичне забезпечення

4.7. Організаційне забезпечення

5. Етапи автоматизованого проектування

5.1. Попереднє проектування

5.2. Вибір технологічної схеми об’єкта

5.3. Моделювання та оптимізація технологічної схеми

5.4. Створення математичної та фізичної моделі об’єкта

5.5. Процес оптимізація об’єкта

5.6. Технічне проектування об’єкта

6. Напрямки розвитку автоматизації технологічного проектування

6.1. Математичне моделювання технологічних рішень

6.2. Розробка обчислювальних методів пошуку технологічних рішень

6.3. Створення інформаційних баз даних

6.4. Створення ефективних програмно-технічних комплексів