หอสมุดกลาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หอสมุดกลาง by Mind Map: หอสมุดกลาง

1. สื่อออนไลน์

1.1. ดาาน์โหลดเนื้อหาในหนังสือได้

1.2. ดูหนังสือว่ามีหรือไม่มีในหอสมุด

1.3. ค้นหาหนังสือได้ง่าย  แค่พิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการค้นหา

1.4. จองหนังสือและจองห้องติวได้

2. ห้องติว

2.1. มีห้องสอนภาษาอังกฤษ

2.2. ติวกันเองได้ง่ายมีอุปกรณ์พร้อม

3. หนังสือ

3.1. หนังสือยืมได้แต่ต้องคืน

3.2. หนังสือภาษาไทย

3.3. หนังสือภาษาต่างประเทศ

3.4. มีแมกกาซีน