Etiikan teoria

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Etiikan teoria by Mind Map: Etiikan teoria

1. tarkoitusetiikka

1.1. Tarkoitusetiikan mukaan teko on oikein jos tekijällä on hyvä tarkoitus. Esim. jos joku ihminen saa sairaskohtauksen ja hänet pitäisi viedä nopeasti sairaalaan,niin voi ajaa ylinopeutta vaikka saisikin siitä sakot,koska tarkoitus on hyvä.

2. hyve-etiikka

2.1. Hyve-etiikassa on oletuksena se,että ihmisillä on hyveitä ja että paheista täytyisi päästä eroon. Esim. jos ajaa autolla ylinopeutta, nii se ei haittaa kunhan se on turvallista, näin toteuttaa hyvettä.

3. seurausetiikka

3.1. Seuraustekniikan mukaan toimiva ajattelee teon olevan oikein jos sen seuraukset ovat hyvät. Ajatella voi egoistisesti,utilitarisesti tai alturistisesti. Utilitarisesti ajatteleva voi esim. päätöksen teossa valita sen vaihtoehdon, josta mahdollisimman moni tulee hyötymään sen sijasta että valitsisi sen josta vain yksi tai muutama hyötyisi.

4. tilannetiikka

4.1. Tilanne-etiikassa arvioidaan tekoja ottamalla huomioon muut ihmiset,ajankohta ja ympäristö. Esim. jos joku ihminen on hädässä tulipalossa niin päätöksessä lähteäkkö auttamaan häntä, vaikuttaa esim,se että voiko joku muu auttaa häntä ennen sinua.

5. velvollisuustekniikka

5.1. Velvollisuustekniikka arvioi tekoja velvollisuuksien eli lakien ja sääntöjen näkökulmasta. Esim. jos koulussa syttyisi tulipalo ja koulussa ei saa juosta, niin vaikka tulisi hätätilanne ja palo leviäisi niin ei saisi juosta, koska se on sääntöjen vastaista.