Види економічної їнформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Види економічної їнформації by Mind Map: Види економічної їнформації

1. Відповідно до виконуваних функцій управління

1.1. прогнозна

1.1.1. пов'язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів із високим ступенем вірогідності.

1.2. планово-договірна

1.2.1. пов'язана з функцією планування й описує, господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді

1.3. облікова

1.3.1. пов'язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку і відбиває господарські процеси, що вже здійснилися, а також їхній фактичний стан

1.4. нормативна

1.4.1. пов'язана з функцією підготовки виробництва, регламентує межі витрат матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і заготовок, встановлення складу та структури об'єктів виробництва, послідовність технологічних операцій та інше

1.5. довідкова

1.5.1. призначена для деталізації господарських процесів, їх якісного розшифрування і доповнення різними відомостями

1.6. таблична

1.6.1. містить коефіцієнтні величини або заздалегідь обчислені значення

1.7. розцінкова

1.7.1. включає ціни, розцінки, тарифи, які встановлено на матеріали, продукцію, виконання роботи

2. Відповідно до технології обробки та використання в управлінських рішеннях

2.1. Початкова

2.1.1. інформація, що надходить до об'єкта, який регулюється (вхід)

2.2. Внутрішня

2.2.1. інформація, що виникає в процесі виробничо-господарської діяльності об'єкта, який регулюється

2.3. Зовнішня

2.3.1. інформація, що виникає за межами об'єкта, який регулюється

2.4. Змінна

2.4.1. інформація, що характеризується зміною своїх значень при кожному її фіксуванні (реєстрації), відображає господарську діяльність і зміни, що в ній відбуваються

2.5. Умовно-стала

2.5.1. інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого періоду

2.6. Необроблена

2.6.1. інформація, що не підлягає ніяким перетворенням і в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну

2.7. Вхідна

2.7.1. інформація, що вводиться для обробки

2.8. Похідна

2.8.1. заново створена інформація

2.9. Проміжна

2.9.1. інформація, що знову надходить для чергової обробки

2.10. Вихідна

2.10.1. видається системою наприкінці обробки або після закінченні окремих її етапів