Vandforsyning for fremtidige generationer

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vandforsyning for fremtidige generationer by Mind Map: Vandforsyning for fremtidige generationer

1. Hypotese/mulige løsningsforslag/udfordringer på problemstilling

2. Anvendelse af præsentationsprogram web 2.0. program

2.1. Prezi

3. Præsentation/fremlæggelse for de andre

3.1. Prezi

3.2. En masse tekst

3.3. Gennemøvet

4. Forsøgsopstilling samt video/billeddokumentation + vejledning til forsøg/undersøgelser + praktiske forsøg

4.1. Overfladespænding

4.2. Vands densitet

4.3. Selv producere microplastik

4.4. Rense for micro plastik

4.5. Filtrere vand

4.6. To forskellige klude, en normal, og en fra plastik change, test for mikroplast.

5. Elevproduceret problemstilling - belyses af de 3 fag (ikke vægtet ligeligt)

5.1. Hvordan skal vi i nutiden / fremtiden forholde os til plast i verdenshavene (micro-plast)?

5.2. Hvad er løsningen??

6. Teori stof - henvisninger/bearbejdelse af teoristof - lilleratur/kildeliste

6.1. Fysik/kemi

6.1.1. Bliver vi syge?

6.1.2. Flitrering af vand

6.1.2.1. Energiforbrug

6.2. Geografi

6.2.1. Hvilke steder er mest udsat?

6.2.1.1. Har milijøet en betydning for hvor der er mest udsat

6.3. Biologi

6.3.1. Bliver vi syge?

6.3.2. Vandets kredsløb

6.3.3. Plastik vandring

7. 12-tals holdet!!!!!!!!!!!!