Інформаційні системи обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні системи обліку by Mind Map: Інформаційні системи обліку

1. Функціональна частина

1.1. облік основних засобів та нематеріальних активів

1.2. облік матеріальних цінностей

1.3. облік праці та заробітної плати

1.4. облік готової продукції та її реалізації

1.5. облік фінансово-розрахункових операцій

1.6. облік витрат на виробництво

1.7. зведений облік та складання звітності

2. Забезпечувальна частина

2.1. інформаційне

2.2. технічне

2.3. математичне

2.4. програмне

2.5. організаційне

2.6. правове

3. сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, оброблення, нагромад­ження та оброблення інформації для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень