Вимоги до інформаційних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вимоги до інформаційних систем by Mind Map: Вимоги до інформаційних систем

1. Швидкодія і продуктивність

1.1. Task A

1.2. Task B

1.3. Task C

2. Простота і зручність використання

3. Масовість використання

3.1. Mon

3.1.1. Chinese Teacher

3.2. Wed

3.2.1. Very Important Person

3.2.1.1. She likes tulip

3.3. Fri

3.3.1. Golf

4. Можливість розширення

4.1. The Hunger Games

4.2. The $100 Startups

5. Надійність функціонування

5.1. Stephen

5.1.1. Starbucks

5.2. Mango

5.2.1. no meat

5.3. A.Q.

6. Адекватність інформації стану предметної області

6.1. Lose Weight

6.2. Return headphones to Carrefour

6.3. Take Aaron to Disneyland

7. Взаємна незалежність програм та даних

8. БД повинна являти собою єдину сукупність інтегрованих даних

9. форми документів повинні відповідати вимогам корпоративних стандартів замовника

10. в ІС мають бути передбачені засоби контролю вхідної і результатної інформації, оновлення даних в інформаційних масивах, контролю цілісності інформаційної бази, захисту від несанкціонованого доступу