การขับถ่ายของสัตว์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การขับถ่ายของสัตว์ by Mind Map: การขับถ่ายของสัตว์

1. ฟองน้ำ ไฮดรา

1.1. กำจัดของเสียในรูปแอมโมเนีย

2. อะมีบา พารามีเซียม

2.1. มีคอนแทร็คไทด์แวคิวโอล (contractile vacuole) เป็นออร์แกเนลล์ที่ช่วยในการรักษาสมดุลน้ำและเเร่ธาตุในเซลล์

3. พลานาเรีย

3.1. มีเฟลมเซลล์ (flame cell) ทำหน้าที่ช่วยกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนีย

4. ไส้เดือนดิน

4.1. เนฟริเดียม (nephridium) เป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียและรูเรีย ทำหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายไตของคน (หนึ่งปล้องของไส้เดือนมีหนึ่งคู่)

4.2. เนโฟรสโตม (nephrostome) คือ ส่วนปลายข้างหนึ่งของเนฟริเดียมอยู่ในช่องลำตัวของไส้เดือนมีลักษณะเหมือนแตร ทำหน้าที่รับของเหลวส่งไปยังเนฟริเดียม

5. แมลง

5.1. มีมัลพิเกียนทิวบูล (malpighian tubule) เป็นอวัยวะกำจัดของเสียในรูปกรดยูริก เป็นถุงยาวๆที่ต่อเข้ากับทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ดูดสารที่มีประโยชน์กลับคืนสู่ลำไส้

6. นกและสัตว์เลื้อยคลาน

6.1. มีการกำจัดของเสียในรูปกรดยูริกซึ่งใช้น้ำในการกำจัดน้อยมาก

6.2. มีโครงสร้างร่างกายส่วนใหญ่ที่ป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย เช่น มีผิวหนังหนา มีเกล็ด มีขนปกคลุมทั่วร่างกาย มีการขับถ่าย

7. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

7.1. มีไต (kidney) เป็นอวัยวะขับถ่ายทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียและรักษาสมดุลของน้ำและเเร่ธาตุโดยทำงานร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือด