การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ by Mind Map: การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

1. 1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ระดับตระกูล (Family)

1.1.1. 1.ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.1.5. คะน้า

1.1.1.6. ผักกาดขาวปลี

1.1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.1.8. บล็อกโคลี่

1.1.1.9. ผักกาดหัว

1.1.2. 2.ตระกูลแตง

1.1.2.1. แตงกวา

1.1.2.2. แตงเทศ

1.1.2.3. แตงโม

1.1.2.4. ตำลึง

1.1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.1.2.6. บวบหอม

1.1.2.7. น้ำเต้า

1.1.2.8. ฟักทอง

1.1.2.9. มะระ

1.1.3. 3.ตระกูลถั่ว

1.1.3.1. กระถิน

1.1.3.2. แค

1.1.3.3. ชะอม

1.1.3.4. ถั่วแขก

1.1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.1.3.6. ถั่วลันเตา

1.1.3.7. มันแกว

1.1.3.8. โสน

1.1.4. 4.ตระกูลมะเขือ

1.1.4.1. พริก

1.1.4.2. พริกยักษ์

1.1.4.3. พริกหวาน

1.1.4.4. มะเขือ

1.1.4.5. มะเขือเทศ

1.1.4.6. มะแว้ง

1.1.5. 5.ตระกูลอื่นๆ

1.1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.1.5.3. เครื่องเทศ

1.1.5.4. ผักกาดหอม

1.1.5.5. ผักชี

1.1.5.6. ผักบุ้งจีน

2. 2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสือ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. กระเทียมต้น

2.3.1.3. หอมแดง

2.3.1.4. หอมแบ่ง

2.3.1.5. หอมหัวใหญ่

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก

2.4.2.1. แค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตระกูลแตง

2.5.2.1.1. แตงเทศ

2.5.2.1.2. แตงโม

2.5.2.1.3. ฟักทอง

2.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทศ

3. 3.จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. กะหล่ำดอก

3.1.2. กะหล่ำปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคลี่

3.1.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. มันฝรั่ง

3.1.10. หอมหัวใหญ่

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. กระเจ๊๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตง

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือ

3.2.4.1. ยกเว้น -พริกยักษ์ -พริกหวาน

3.2.5. ผักตระกูลถั่ว

3.2.5.1. ยกเว้น -ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตง

3.3.1.1. ยกเว้น -แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว