การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 2.การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว ได้แก่ แครอท ผักกาดหัว เทอร์นิพ

1.1.2. รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะกล่ำป่ม หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้

1.3. ใบ

1.3.1. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หัวหอมใหญ่

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

1.4. ดอก

1.4.1. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำดอก บล็อกโคลี

1.4.2. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

1.5. ผล

1.5.1. ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยวเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบเหลี่ยม มะเขือ มะระ

1.5.2. ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ

2. 3.จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. ผักฤดูหนาว ได้แก่ กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี ผักกาดหัว มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ่

2.2. ผักฤดูร้อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน สำหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเต

2.3. ผักฤดูฝน ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤดู

3. 1.การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จะนิยมใช้วิธีการศึกษาต่างๆ และค่อนข้างจะเป็นเกณฑ์การจำแนกที่สากลโดยอาศัยความเกี่ยวข้องของใกล้เคียงกันของผัก เช่น

3.1. ตระกูลกระหล่ำ ได้แก่ กะหล่ำดาว กละหล่ำดอก กละหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ปลี

3.2. ตระกูลแตง ได้แก่ แตงกวา แตงเทศ แตงโม ตำลึง น้ำเต้า

3.3. ตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน

3.4. ตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

3.5. ตระกูลอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน สมุนไพร